Kimadan

Kimadan har gennem mange år udviklet og produceret kvalitetsvogne til transport og udbringning af gylle. Firmaet blev oprindeligt grundlagt ved Låsby og senere blev produkterne integreret i Thyregods vifte af landbrugsredskaber. 
I dag er Kimadans produktprogram en del af AP-K´s store produktudvalg til håndtering og udbringning af gylle og omfatter både gyllepumper, omrørere, gyllevogne og redskaber.

Gyllevogne

Kimadan har gennem mange år udviklet og produceret kvalitetsvogne til transport og udbringning af gylle. I dag er Kimadans produktprogram en del af AP-K´s store produktudvalg.
Et gennemgående træk ved Kimadan gyllevogne er høj kvalitet, helgalvaniserede tanke, buede endebunde, minimal vedligeholdelse og lang levetid. Alt sammen vigtige faktorer i målet om minimale levetidsomkostninger.

Kimadan gyllevogne kan leveres fra 8 – 24 m³ med 1, 2 eller 3 aksler. Vognene er som standard udstyret med det nødvendige udstyr som f.eks. støtteben, advarselstrekant, lovpligtigt lys, drejeligt højderegulerbart trækøje, skvulpplade, kofanger, fender og bremser. Alle vogne kan som ekstraudstyr leveres med variabel sporvidde og skærmkasser.

1-akslet

8000 l – 15000 l

2-akslet

15000 l – 20000 l

3-akslet

20000 l – 24000 l

Kranpumpe

til gyllevogne

Gyllepumper

Vores pumpeprogram er bredt og dækker alle behov lige fra tynd ajle til svær gylle. Vi deler i daglig tale pumperne op i 4 grupper, men sammensætter ofte individuelle løsninger, der matcher den individuelle kundes behov. Ring til os og få en snak om mulighederne.

Udviklet i Danmark med fokus på brugervenlig driftssikkerhed og lang levetid

Gyllemixere

Kimadan tårnmixere og omrørere fås i flere modeller og til alles behov – lige fra den helt enkle, stationære mixer til små gylletanke til vores meget kraftige Kimadan Megamixer, der er dimensioneret til maskinstationer og store landbrug. Find inspiration i nedenstående produktbeskrivelser og ring for yderligere info.

Fieldmaster sortjordsnedfældere

Vores Fieldmaster sortjordsnedfælder udmærker sig ved blandt andet stor materialegennemgang og ensartet arbejdsdybde. Nedfælderen fås som standard i 6 eller 8 meters arbejdsbredde. Takket være stor frihøjde og god afstand mellem tandrækkerne samler der sig ikke halm- og planterester under kørsel. Som standard er nedfælderen monteret med specialspidser med skær.

Nedfælderen arbejder individuelt i 3 sektioner og er monteret med 3 pakkervalser i Ø 600 mm. Valsen er en fladjernsvalse, som både pakker jorden og tildækker gyllen. Alle valser er med affjerding og hydraulisk dybderegulering.

Kimadan slæbeslangebomme

Med slæbeslangesystemet kan gyllen hurtigt udbringes på de tidspunkter af året, hvor der er størst udnyttelse af gødningsværdien.  
Kimadan slæbeslangesystemer fås standard i en bombredde fra 12 – 24 meter. De leveres som standard med 50 mm slanger og 50 mm afgang på fordeleren. Slangerne er placeret med 33 cm mellemrum. 
Selve bommen er en kraftig og robust galvaniseret konstruktion med trapezophæng. Trapezophænget afbøder de store påvirkninger, som ujævnheder og stød fra marken giver.

Kimadans slæbeslangekoncept udmærker sig ved en specielt udviklet rotor med en kapacitet på op til 6500 l/min. Fordeleren er udstyret med meget skarpe 4-sidet slebne knive, som giver en imponerende skæreeffekt. 
Knive, hulskiver og rotorer er lette at udskifte, og omkostningerne til vedligeholdelse er små.

da_DK